Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/23/2018 in all areas

  1. 1 point
    Artur Lis

    Dlaczego nie mam pomarańczy?

    Wersja Pure Farming 20187 exclusive w sklepie Gemly miała jasno i wyraźnie opisane dodatki które wchodzą w jej skład: https://gemly.com/shop/Pure-Farming-2018-4340000/4340000102 Tak samo jak i wersja Steam w opisie posiada informację odnośnie zawartości. Samo pojęcie exclusive odnosi się do tego że tylko i wyłącznie kupując z danego źródła otrzymamy określoną zawartość.